Graffitis
2020
Editorial

En aquest projecte s’havia de triar un personatge famós a escollir, per a escenificar una trobada amb aquest.
I també s’havia de fer un projecte editorial.
Vaig escollir a Vincent Van Gogh. 

Com a projecte editorial, vaig representar un quadre seu amb una pintura, transferida a una tela, darrere del quadre s’hi troba una espècie de recopil·latori de sobres, amb diferents temes sobre la seva biografia.

El tema dels sobres té arrel a que Van Gogh va escriure cartes durant tota la seva vida al seu germà Theo. Per això, vaig posar cartes banyades amb cafè simulant la vellesa, i alguns dels seus esbossos dintre cada sobre fent referència al que escrivia ell.

Per l’escenificació, el que vaig voler explicar és la situació en que es trobava ell a l’hora de pintar un quadre, o d’escriure una carta. Fer veure amb els seus ulls el que era pintar un bodegó o unes flors. Per tant, vaig agafar varis marcs de quadres i els vaig posar verticalent i darrere  de cada un hi havia la representació real d’uns quants quadres que ell va pintar, creant així una metàfora visual amb el que ell veia i el que ell pintava. A la taula també hi vaig posar un barret que feia servir sovint, una carta i la ploma amb tinta, fent veure que era el seu espai habitual.

Vilafranca del Penedès, Barcelona