Vi Peculiar
2019
Packaging

Peculiar és un vi propi o característic de cada persona o cosa o bé especial o poc freqüent. El que vaig voler transmetre en aquest vi és que tu mateix pots caracteritzar el vi com a tu et sembli millor. És a dir, depèn de quin caràcter li trobis al vi, que depenent de la persona pot variar,  pots escollir quina cara li poses per així acabar tenint una etiqueta totalment diferent a una altra.

Vilafranca del Penedès, Barcelona